facebook-pixel

Geen producten gevonden...

Privacy Policy

Max&Luna is onderdeel van Max&Luna B.V. Max&Luna draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse privacywet.


Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website.

Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Max&Luna persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

1. Veiligheid

Max&Luna verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt Max&Luna ondermeer versleuteling van de communicatie tussen de server en uw computer, encryptie van de opgeslagen gegevens en periodieke backups.

Online betalingen worden beveiligd door middel van het https-protocol om te garanderen dat uw gegevens worden versleuteld bij de verzending naar en verwerking door de bank.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Via deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over u verzameld, ondermeer wanneer u een online formulier invult, wanneer u zich abonneert op de Max&Luna  nieuwsbrief en indien u gebruik maakt van sommige online diensten zoals aankopen.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen, uit te wisselen of contact op te nemen met andere gebruikers.
  2. Om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen.
  3. Om de aangeboden informatie op uw persoonlijke voorkeuren aan te passen.

Daarnaast kan deze informatie rechtstreeks door ons of via onze partners worden gebruikt om andere personen te bereiken die mogelijk interesse hebben in Max&Luna. We kunnen af en toe algemene sociaal-demografische gegevens (geen namen) delen met geselecteerde partners waardoor zij hun advertenties op onze doelgroep kunnen afstemmen (op leeftijdscategorie, geslacht, locatie enz.). In dit geval sturen we deze partners geen gegevens waardoor zij jou als persoon kunnen identificeren. 

Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wil invoeren. Voor sommige van onze diensten is registratie van persoonsgegevens echter noodzakelijk. Wat noodzakelijke en optionele gegevens zijn wordt duidelijk aangegeven. Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Max&Luna deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

In geen geval zal uw e-mailadres, naw gegevens, gebruikersnaam of password echter worden meegedeeld aan derde partijen. Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

3. Cookies

Op deze website worden zogenaamde "cookies" gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. De cookies worden op deze website gebruikt om uw voorkeuren te onthouden, om u te kunnen identificeren bij een volgende bezoek aan deze website, om aan te geven welke pagina's u recent bezocht hebt en om statistieken omtrent het bezoek van de website te verzamelen.

U kan in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen, maar dit leidt ertoe dat deze website grotendeels onbruikbaar wordt.  

4. Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens, registreert Max&Luna bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina's op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

Max&Luna maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.”

5. Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door Max&Luna te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.

6. Wijzigingen

Max&Luna behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 01 februari 2016

7. Contactgegevens

Max&Luna is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kunt contact opnemen met Max&Luna via hallo@maxenluna.nl